ติดตั้งตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อก โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ครับ