ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 100×120 CM บรรจุสารกรองแมงกานีส ,คาร์บอน พร้อมเปลี่ยนสารกรองหยาบ พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของปั้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่