ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ โรงเรียน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่