ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร พร้อม ตู้น้ำหยอดเหรียญ โรงเรียน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน