ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนออนใต้วิทยา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่