ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8×44″ พร้อม สารกรอง บ้านลูกค้า