ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน