ติดตั้งโรงน้ำดื่มระบบ RO แบบหยอดเหรียญ หน้าตู้ ATM 1 หัวจ่าย กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน   อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน