ตู้น้ำหยอดเหรียญ

+

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านศาลา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านสันกาวาฬ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ จำนวน 2 จุด บ้านแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ ตลาดมะจำโรง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ จำนวน 3 ตู้ บ้านใหม่ ม่วงก๋อน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

ติดตั้งตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ติดตั้งถังกรอง เบื้องต้น จำนวน 3 จุด บ้าน สันกาวาฬ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านลูกค้า อ.ลี้ จ.ลำพูน

1 2 4