ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ จำนวน 3 ตู้ บ้านใหม่ ม่วงก๋อน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

ติดตั้งตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ติดตั้งถังกรอง เบื้องต้น จำนวน 3 จุด บ้าน สันกาวาฬ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านลูกค้า อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญบ้านลูกค้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ ร้าน CP PORK SHOP ป่าเหมือด หมูสด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่ร้าน ล้าง อัด ฉีด สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 2 4