ส่งมอบตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน อ.เมือง...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน อ.สะเมิง...

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ พร้อม เครื่องกรอง น้ำ UF 5 ขั้นตอน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง...

ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก วัดบุปผาราม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม...