งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 80 ×120 CM หน้าวาล์ว  2 ” บรรจุสารกรอง แอนทราไซต์ จำนวน 1 ใบ บรรจจุสารกรอง คาร์บอน Activated Carbon ( ID 1,000) 1 ใบ พร้อมติดตั้ง STATIC MIXER ขนาด 4 นิ้ว โรงพยาบาล สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งถังกรอง เหล็ก ขนาด 60 × 120 CM พร้อมบรรจุสารกรอง ลูกค้าอำเภอ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง DI พร้อมไส้กรอง มูลนิธิโครงการหลวง

งานติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 80 × 150 CM แบบหน้าวาล์วแบบบัตเตอร์ฟลายวาล์ว บรรจุสารกรอง จำนวน 3 ใบ พร้อม ถังกรองสแตนเลส ขนาด 60 × 120 CM พร้อมสารกรอง จำนวน 1 ใบ บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System 300 GPD กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน บ้านลูกค้า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เปลี่ยนสารกรองไฟเบอร์ กลาส ขนาด 13×54 นิ้ว บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมเปลี่ยนไส้กรอง ประจำปี ของหมู่บ้าน

งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมไส้เมมเบรนบ้านลูกค้าบ้านเรือน จ.ลำพูน

ติตตั้งถังเก็บน้ำพร้อมถังกรอง ขนาด 40 ×120 CM บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 2 9