งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 60 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน พร้อม เปลี่ยนสารกรองสแตนเลส ขนาด 60 × 120 CM ครับ

งานเปลี่ยนสารกรอง ขนาด 40× 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน บ้านลูกค้า ครับ

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส,คาร์บอน จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งเครื่องกรอง UF พร้อมกระบอก Housing พร้อมปั้มน้ำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ครับ

เปลี่ยนสารกรอง พร้อม เปลี่ยนไส้กรองน้ำ โรงน้ำดื่มชุมชน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองสเเตนเลสขนาด 50×120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนา 40×120 CM บรรจุสารกรองแมงกานีสคาร์บอน พร้อมปั้มน้ำ Hitachi 350 Watt พร้อมเดินท่อซัมเมอร์ส อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างเมมเบรนเปลี่ยนไส้กรอง โรงน้ำดื่มชุมชน ครับ

งานเปลี่ยนสารกรองโรงน้ำดื่ม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1 2 21