งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองไฟเบอร์ กลาส ขนาด 13×54 นิ้ว บริษัท จอจร์ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมเปลี่ยนไส้กรอง ประจำปี ของหมู่บ้าน

งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมไส้เมมเบรนบ้านลูกค้าบ้านเรือน จ.ลำพูน

ติตตั้งถังเก็บน้ำพร้อมถังกรอง ขนาด 40 ×120 CM บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Revers Osmosis 300GPD กำลังการผลิต 300 แกลลอนต่อวัน หรือประมาณ 1,200 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำ200ลิตร บ้านลูกค้า จ.ลำพูน

งานเปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนบ้าน ห้วยห้า อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

งานเปลี่ยนสารกรอง บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด

งานเปลี่ยนสารกรอง บ้านแปลง 1 แปลง 4 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 100 × 120 CM อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 2 8