งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรอง ถังกรองหล็ก ขนาด 50 × 120 CM

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD พร้อมถังเก็บน้ำ 200 ลิตร

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า

ติดตั้งตู้ควบคุมปั้ม ล้างเมมเบรน โรงน้ำดื่ม

งานเปลี่ยนไส้กรอง โรงน้ำดื่มเอกชน ครับ

เปลี่ยนไส้เมมเบรนโรงน้ำดื่มชุมชน

งานเปลี่ยนสารกรองเหล็ก บ้าน ลูกค้า

งานเปลี่ยนสารกรอง อ.จอมทอง

งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส 8 × 44 ” พร้อม บรรจุสารกรอง

1 2 14