งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อม ถังกรองเหล็กขนาด 40 ×120 CM พร้อมสารกรอง ปั้ม HITACHI 250 watt บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็ก 60×120 CM บรรจุสารกรอง พร้อม หน้าวาล์ว 2″ ถังกรองสแตนเลส ขนาด 60×120 CM บรรจุสารกรอง พร้อม หน้าวาล์ว 2″

งานเปลี่ยนสารกรอง บ้านลูกค้า

งานเปลี่ยนสารกรอง บริษัท จอร์จ เจนเซน จำกัด

งานติดตั้งถังกรอง เหล็ก ขนาด 40 × 120 CM จำนวน 2 ใบ บรรจุสารกรอง แมงกานี คาร์บอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ชั้นเติมอากาศ ปรับปรุงระบบซับเมอร์ส พร้อมตู้คอนโทรลควบคุมระบบ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรองเหล็ก ขนาด 80 × 120 CM ครับ บ้านสันมะค่า อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 × 54″ บรรจุสารกรองเรซิ่น พร้อม เปลี่่ยนนถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 2 12