งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

งานเปลี่ยนสารกรองและปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 2,000 ลิตร พร้อมปั้ม HITHCHI 150 WATT เครื่องกรองน้ำ UF บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง โรงน้ำดื่ม ชุมชน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ HITACHI ขนาด 350 WATT บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร ปั้มน้ำ HITACHI 150 WATT พร้อมถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM บรรจุสารกรอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง ร้านอินทรีย์ เมทัลซีท สันป่าตอง

ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITCHI 150 watt พร้อมถังกรอง ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 × 44″ พร้อมสารกรอง บ้านลูกค้า จ.ลำพูน

งานปรับปรุงระบบปั้มประปา วัดหัวฝาย จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมเปลี่ยนไส้เมมเบรน จ.เชียงใหม่

1 2 17