งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 50 × 120 CM พร้อมสารกรอง น้ำ จิรภาภรณ์เนิสเซอรี่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 80 × 120 CM โครงจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาบ้านน้อย ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

งานเป่าบ่อ บริษัทกรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นูดเดิ้ล จำกัด

งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมเปลี่ยนปั้ม แก้ไขตู้คอลโทรล โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1

งานยกซัมเมิร์สพร้อมเป่าบ่อ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM  บรรจุสารกรองน้ำ พร้อมปั้มน้ำ VENZ 1  HP หอพัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งชั้นเติมอากาศเปลี่ยนสารกรองพร้อมปั้มน้ำ บ้านลูกค้า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITACHI 150 Watt บ้านจัดสรร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งชั้นเติมอากาศ พร้อมเปลี่ยนสารกรอง บ้านดอนชื่น จ.เชียงใหม่

1 2 10