งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

งานเปลี่ยนสารกรอง ถังกรองเหล็กขนาด 100 × 150 CM  ประกอบด้วยสารกรอง กรวด ทราย แมงกานีส คาร์บอน

ติตตั้งถังเก็บน้ำ 700 ลิตร พร้อมปั้ม HITACHI บ้านลูกค้าครับ

ติดตั้งถังเก็บ พร้อมปั้มน้ำ เครื่องกรอง UF ลูกค้า อ.ดอยเตjา จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนไส้เมมเบรน 4040E จำนวน 2 ไส้ เปลี่ยนกระบอก Housing พร้อมไส้กรอง บริษัทจอร์จเจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด

ติดตั้งถังกรองสเตนเลส ขนาด 50 × 120 CM พร้อมสารกรอง พร้อมเปลี่ยนสารกรอง แมงกานีส เรซิ่น กระบอก Housing โรงน้ำดื่มเอกชน

ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HATACHI บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรอง โรงน้ำดื่มชุมชน จ.เชียงใหม่

ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมเดินระบบน้ำ พร้อม ตู้คอนโทรล อ.ดอยหล่อ

งานติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 50 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่ครับ

1 2 19